Zagadnienia do sprawdzianów

Zagadnienia do sprawdzianu z „ Prądu stałego” klasa II

 

  1. Znajomość pojęć, wzorów i jednostek wielkości fizycznych:

napięcie, natężenie, ładunek, opór elektryczny, rezystancja zastępcza w łączeniu szeregowym i równoległym oporników, praca i moc prądu.

  1. Rysowanie obwodów elektrycznych.
  2. Znajomość prawa Ohma, wyznaczanie oporu elektrycznego.
  3. Obliczanie napięcia, natężenia, rezystancji, pracy i mocy prądu. Przekształcanie wzorów.
  4. Zamiana kWh na J i J na kWh.

 

Zagadnienia do sprawdzianu z „ Pracy, mocy, energii” Klasa I

  1. Znajomość pojęć, wzorów i jednostek wielkości fizycznych: praca, moc, energia kinetyczna, energia potencjalna.
  2. Znajomość zasady zachowania energii mechanicznej.
  3. Maszyny proste.
  4. Obliczanie: pracy, mocy, energii. Korzystanie z warunku równowagi dźwigni dwustronnej.
  5. Zamiana kWh na J i J na kWh